Publicerade EBH-arbeten

Områden som berörs i en publicerad EBH-rapport

 • Autismspektrumtillstånd
 • Dysartri
 • Föräldrastöd
 • Inkontinens
 • Kognition vid ryggmärgsbråck
 • Kognitivt stöd
 • Motorik (gångförmåga, oralmotorik)
 • Problemskapande beteende
 • Skolios
 • Smärta
 • Språk och kommunikation


Behandlingsinsatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning och problemskapande beteende

Publicerad 2014

Föräldrastöd inom barn och ungdomshabiliteringen

Publicerad 2010

Inkontinens vid utvecklingsstörning

Publicerad 2009

Interventioner för att förbättra gångförmågan hos barn och ungdomar med cerebral pares

Publicerad 2010

Kognition vid ryggmärgsbråck - en kunskapsöversikt

Publicerad 2015

Mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern

Reviderad 2012

Metoder för att bibehålla och förbättra ledrörlighet

Publicerad 2012

Metoder för att förhindra utveckling av skolios hos barn/unga/vuxna med neuromuskulära funktionsnedsättningar

Publicerad 2015

Metoder för att stimulera språk och kommunikation hos barn, ungdomar och vuxna inom habiliteringen

Publicerad 2015

Metoder för kognitivt stöd

Publicerad 2013

Oralmotoriska behandlingsmetoder inom barn- och ungdomshabiliteringen

Publicerad 2006

Tal och oral sensomotorisk intervention

Publicerad 2017