2018: Göteborg

 

Habilitering med engagemang
– att skapa värde och mening för livet

Temat för konferensen är ”Habilitering med engagemang – att skapa värde och mening för livet” och syftar på alla de insatser som ges i en värdeskapande habilitering. Det handlar om det engagemang hos patienterna som uppstår när habiliteringens insatser ger värde och mening, men också om det engagemang hos de professionella som krävs för att skapa värde för patienten och vilka vägar som är framgångsrika för att nå dit. En värdeskapande habilitering är personcentrerad. Patientens perspektiv är därför i fokus.

Så välkommen till två dagar om forskning och utveckling som innehåller delaktighet, motivation, kreativitet, möten, närvaro och fokus.

Konferensen arrangeras av Föreningen Sveriges Habiliteringschefer tillsammans med Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Inbjudna föreläsare

13 september

 • Tone Engen
  Statsvetare, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Göteborg
 • Thor Sandmel
  Filosof och matematiker. Thor Sandmel har en cp-skada och använder AKK

14 september

 • Kate Himmelmann
  Docent, Regionhabiliteringen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
 • Paul Uvebrant
  Professor, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Göteborg
 • Pelle Andersson
  Föreningen Isaac. Pelle Andersson låter sig inte hindras av sin cp-skada.
 • Christopher Gillberg
  Professor, Gillbergscenter, Göteborgs Universitet, Göteborg

Moderator: Karin Klingenstjerna

Välkommen att skicka in abstrakt

Du kan välja mellan att skicka in ditt abstrakt som muntlig presentation, workshop/seminarium eller poster. Alla abstrakt bedöms av en programkommitté. Accepterade abstrakt kommer att vara tillgängliga för konferensdeltagarna.

Abstrakten ska vara på svenska och texten får maximalt innehålla 250 ord. Använd rubrikerna bakgrund, syfte, metod, resultat och slutsats (inkl. projektets nytta och värde för habiliteringen).

1. Muntlig presentation
– 15 minuter för presentation av forsknings- eller utvecklingsprojekt, följt av 5 min för frågor

2. Workshop/Seminarium
– 45 minuter för workshop/seminarium där ett ämne, ny metod eller liknande presenteras i interaktion med deltagarna

3. Poster
– storlek på poster är 120 cm hög och 90 cm bred
– posters kommer att vara uppsatta under hela konferensen
– material att sätta upp posters med kommer att finnas på plats

När abstraktet granskats skickas beslutet till kontaktpersonen. För att abstraktet ska komma med i konferensprogrammet ska presentatörerna vara anmälda och deras konferensavgifter vara betalda.

Sista dag för att sända in abstrakt är den 15 december 2017 och besked om godkännande och presentationsform kommer att sändas ut i april 2018.

Abstraktinstruktion Kvalitetsdagar 2018

Anmäl abstrakt