2018: Göteborg

Habilitering med engagemang
– att skapa värde och mening för livet

Temat för konferensen är ”Habilitering med engagemang – att skapa värde och mening för livet” och syftar på alla de insatser som ges i en värdeskapande habilitering. Det handlar om det engagemang hos patienterna som uppstår när habiliteringens insatser ger värde och mening, men också om det engagemang hos de professionella som krävs för att skapa värde för patienten och vilka vägar som är framgångsrika för att nå dit. En värdeskapande habilitering är personcentrerad. Patientens perspektiv är därför i fokus.

Så välkommen till två dagar om forskning och utveckling som innehåller delaktighet, motivation, kreativitet, möten, närvaro och fokus.

Konferensen arrangeras av Föreningen Sveriges Habiliteringschefer tillsammans med Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Huvudtalare

 • Tone Engen, statsvetare. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Göteborg.
  ”Viktiga värden i världen! Meningsskapandet i mötet mellan mitt liv och ditt arbetsliv”.
 • Thor Sandmel, filosof och matematiker, Oslo.
  Talar om värdet i livet utifrån sin erfarenhet av att leva med cerebral pares.
 • Kate Himmelmann, docent Regionhabiliteringen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg.
  ”Att leva med cerebral pares hela livet”
 • Per Andersson, föreningen ISAAC, Göteborg.
  Är AKK- användare som berättar om hur han inte låter sig hindras vare sig av rörelsenedsättning eller kommunikationssvårigheter.
 • Christopher Gillberg, professor Gillbergcentrum, Göteborgs universitet, Göteborg.
  ”Livet med ESSENCE – om autism, ADHD och inlärningsproblem i ett livsperspektiv”

Moderator: Karin Klingenstjerna

Program

Förutom föreläsningar och posterutställning innehåller programmet parallella workshops, seminarier och muntliga presentationer. Ange i anmälan vilka workshops och seminarier du vill delta i. Muntliga  presentationer är tillgängliga i mån av plats, ingen föranmälan.

Program Kvalitetskonferens 2018

Översiktsprogram Kvalitetskonferensen 2018

Anmälan

Konferensavgiften är 2 800 kronor exklusive moms per person och inkluderar för- och eftermiddagsfika och lunch båda dagarna samt middag den 13 september.

Anmäl dig till Kvalitetskonferensen 2018

Praktisk information

Boende

Ett antal rum är förbokade på Gothia Towers för konferensen. Gothia Towers är beläget i samma byggnad som konferensanläggningen.

Tack alla som skickade in abstrakt

Den 15 januari var sista dag att skicka in abstrakt. Alla abstrakt bedöms av en programkommitté. Besked om godkännande och presentationsform kommer i april 2018.

Abstrakt som muntlig presentation, workshop/seminarium eller poster

1. Muntlig presentation
– 15 minuter för presentation av forsknings- eller utvecklingsprojekt, följt av 5 min för frågor

2. Workshop/Seminarium
– 45 minuter för workshop/seminarium där ett ämne, ny metod eller liknande presenteras i interaktion med deltagarna

3. Poster
– posters kommer att vara uppsatta under hela konferensen
– storlek på poster är 120 cm hög och 90 cm bred
– material att sätta upp posters med kommer att finnas på plats